Als gevolg van internationale druk heeft de Zwitserse federatie besloten om met ingang van 2018 het bankgeheim af te schaffen. Thans verstrekt Zwitserland aan andere landen geen informatie over vermogens van ingezeten van die landen die worden aangehouden door bij in Zwitserland gevestigde banken. Met ingang van 2018 zal Zwitserland overgaan tot het op automatische wijze verstrekken van bancaire informatie. Deze stap is zeer bijzonder, omdat de Zwitsers altijd hebben vastgehouden aan "hun" bankgeheim. Echter, internationale druk van de zijde van de Europese Unie en de OESO heeft de Zwitsers doen besluiten het bankgeheim af te schaffen. Nadere informatie over dit onderwerp kunt u verkrijgen bij mr Sjobbema.

Contact info

mr. dr. G.H. Sjobbema
Heresingel 26
9711 ET Groningen
Telefoonnummer: +31-6-3 4444 000
E-mail: info@zwitserlandfiscaal.nl

Copyright © zwitserlandfiscaal.nl
Powered by Jorik Beukeveld

Zwitserland Fiscaal