In Zwitserland heeft op 14 juni 2015 een referendum plaatsgevonden over de invoering van een nationale (federale) erfbelasting en schenkbelasting. Er zou een belasting van 20% verschuldigd zijn voor zover het bedrag van de erfrechtelijke verkrijging dan wel de schenking meer dan CHF 2 mio zou bedragen. Het wetsvoorstel is weggestemd en zal derhalve niet worden ingevoerd in Zwitserland. In het kanton Bern werd het initiatief bijvoorbeeld met een meerderheid van 70% van de stemmen weggestemd. Dit betekent derhalve dat er geen federale erfbelasting en schenkbelasting wordt en zal worden geheven in Zwitserland. Op kantonaal niveau is de situatie anders. De meeste kantons heffen wèl schenk- en erfbelasting, waarbij kan worden opgemerkt dat de tarieven een stuk lager liggen dan we in Nederland gewend zijn. Bovendien zijn er aanzienlijke vrijstelling indien wordt verkregen binnen de familiaire sfeer. Nadere informatie over erfbelasting en schenkbelasting en het verkrijgen van een advies op maat kunt u verkrijgen bij mr Sjobbema.

Contact info

mr. dr. G.H. Sjobbema
Heresingel 26
9711 ET Groningen
Telefoonnummer: +31-6-3 4444 000
E-mail: info@zwitserlandfiscaal.nl

Copyright © zwitserlandfiscaal.nl
Powered by Jorik Beukeveld

Zwitserland Fiscaal